Personeelsbemiddeling

Consulting Blog

Het is mogelijk dat er problemen zijn tussen het personeel en de leidinggevenden van het bedrijf. Ook kan het voorkomen dat u bij het solliciteren stuit op problemen. Dan is het goed dat u een personeelsbemiddeling bureau kunt raadplegen. Zij kunnen door middel van de personeelsbemiddeling voor u nagaan wat een goede oplossing is.


In het bedrijf

Problemen binnen een bedrijf ontstaan vaak omdat er meerdere belangen zijn. U zou daarbij vast kunnen lopen indien er naar een oplossing wordt gezocht. U kunt daar zonder hulp dan niet uitkomen. Op zo'n moment is het goed dat u een persoon kunt inschakelen die voor een personeelsbemiddeling kan zorgen. Een extern ingehuurd persoon zal meer bereiken dan wanneer u het zelf gaat proberen om de problemen op te lossen. De begeleider, die zorg zal dragen voor de bemiddeling, is een ervaren persoon die weet wat hij moet doen om de problemen op te lossen. Hij zal starten vanuit het punt waar de problemen zijn ontstaan en zal van daaruit verder werken. Het doel van een personeelsbemiddeling is dat de problemen binnen een korte tijd worden opgelost. Nu is vaak zo dat de conflicten die er zijn door beide partijen graag worden opgelost. Er zijn echter problemen die men niet zelfstandig kan oplossen.  Bij de bemiddeling zal de begeleider beide partijen rond de tafel zien te krijgen. Eerst zal er een oriënterend gesprek plaatsvinden. Hierbij kunnen beide partijen hun zegje doen. Daarna gaat de begeleider voor de bemiddeling met elke groep eerst nog een afzonderlijk gesprek aan en zal daarna met een plan van aanpak komen. Door dit plan moet het dan mogelijk worden het conflict uit de wereld te helpen. 


Solliciteren

Het kan voorkomen dat u bij het solliciteren steeds weer op het probleem stuit dat u wordt afgewezen. Vaak is dat zonder een opgaaf van reden. Wanneer u wilt dat er iemand hierbij u gaat helpen kunt u een personeelsbemiddeling bureau inschakelen. Zij zullen met de persoon die de vacature heeft een gesprek aangaan om te kijken of de persoon, die zich heeft gemeld, geschikt is voor de functie. Hij kan er dan ook voor zorgen dat hij of zij een eerlijke kans krijgt om de functie te vervullen. In veel gevallen is het inschakelen van een personeelsbemiddeling bureau gunstig. Men ziet dat u aan het werk wilt en er alles aan doet om een baan te bemachtigen. De bemiddelaar zal u op deze manier zeer goed ter zijde kunnen staan.

Wanneer er problemen zijn dienen die te worden opgelost. Kunt u dat zelf niet meer dan is hulp zeer welkom. Kijk daarom op Profas mobility overheid B.V. voor deskundigheid bij personeelsbemiddeling.

Delen

20 juni 2017

Gerard schrijft over consultancy en business advice

Mijn naam is Gerard, 38 jaar en ik woon in Heerlen. Na de HAVO ben ik bedrijfseconomie gaan studeren in Sittard en heb dit afgerond in 1999. Hierna heb ik nog een cursus bedrijfsadministratie afgerond. Dit vind ik leuk om te doen maar met mensen werken miste ik hierin. Ik heb eigenlijk van mijn hobby mijn werk gemaakt nu. Economie heeft mij namelijk al van jongs af aan al geïnteresseerd. Ik werk dan ook met veel plezier op het kantoor waar ik nu werk. Heeft u business advies nodig? Bij mij bent u aan het juiste adres. Neem contact met ons op!