Agrarische administratie of de administratieve agrariër.

Consulting Blog

De agrariër als ondernemer.
De agrariër is een ondernemer. En een ondernemer moet zijn administratie op orde houden. Maar de ondernemer die als agrariër zijn "zaak" drijft, heeft wel even iets meer aan zijn hoofd dan zijn agrarische administratie. Hoewel deze natuurlijk wel heel erg belangrijk is, zeker vandaag de dag met fosfaat- en melkquota. De Agrarische sector in Nederland is tegenwoordig met name gericht op de internationale handel in bewerkte en verwerkte producten. Het aandeel in onbewerkte bulkproducten is in de laatste tien jaar afgenomen. De sector voert jaarlijks ongeveer 25 miljard euro uit naar het buitenland (LEI Wageningen UR). Er is best wel iets te administreren. De Nederlandse agrariër is dus een ondernemer in een veranderende markt, maar ook ondernemer in een gigantisch grote markt.

Problemen in de agrarische sector.
In verband met de melkveewet krijgen agrarische ondernemers per 1 januari 2018 (zoals het nu bekend is) te maken met fosfaatrechten. Daarnaast is er de grondgebondenheid, de meststoffenwet, varkensrechten, pluimveerechten, nitraatrichtlijn en melkquotum waar rekening mee gehouden dient te worden. Om vrolijk van te worden? Nou nee, maar business consultancy voor de agrarische sector kan hier uitkomst bieden. Een goed administratiekantoor, gespecialiseerd in het boerenbedrijf, is op de hoogte van alle wetten en regels betreffende die sector en weet als geen ander deze in te passen in het agrarische bedrijf. Een gedegen agrarische administratie die momenteel absoluut noodzakelijk is kan mede zorg dragen voor een optimaal gebruik van landbouwgronden, veegronden en de bijbehorende rechten en quota. 

Hoeksteen van de samenleving.
Pas ongeveer 5000 jaar voor Christus begonnen de eerste mensen in het zuiden van Nederland met het bouwen van woningen (AbsoluteFacts.nl). Dit was het enige stukje droge grond in ons land en zij gingen huizen bouwen omdat zij hier langere tijd wilden blijven. Zij hielden dieren, ze woonden jarenlang in dezelfde nederzettingen in grote huizen en ze begonnen met akkerbouw. Zo werd een eerste start gemaakt met het nu bekende Nederland en het agrarisch systeem. De rest van Nederland was moerassig en onbewoonbaar. Voor die tijd waren er wel mensen in Nederland, maar die leefden als nomaden en bleven niet lang op dezelfde plek, waardoor geen akkerbouw en veeteelt mogelijk was. Drenthe, door de hoger gelegen Hondsrug, volgde en hierna werd het agrarische systeem over heel Nederland verspreid. De agrarische sector is dus inderdaad en absoluut de hoeksteen, het begin van de Nederlandse samenleving te noemen. Wij moeten er voor zorg dragen, dat deze hoeksteen niet verloren raakt in wetten en regelgeving. Business consultancy is onontbeerlijk en van het allergrootste belang voor goed ondernemerschap, ook en misschien wel juist in de agrarische sector!

Delen

4 januari 2017

Gerard schrijft over consultancy en business advice

Mijn naam is Gerard, 38 jaar en ik woon in Heerlen. Na de HAVO ben ik bedrijfseconomie gaan studeren in Sittard en heb dit afgerond in 1999. Hierna heb ik nog een cursus bedrijfsadministratie afgerond. Dit vind ik leuk om te doen maar met mensen werken miste ik hierin. Ik heb eigenlijk van mijn hobby mijn werk gemaakt nu. Economie heeft mij namelijk al van jongs af aan al geïnteresseerd. Ik werk dan ook met veel plezier op het kantoor waar ik nu werk. Heeft u business advies nodig? Bij mij bent u aan het juiste adres. Neem contact met ons op!